วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ เอ็นจิเนียริ่ง บ้านค่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ เอ็นจิเนียริ่ง บ้านค่าย
BOSS ENGINEEING BANKHAI LTD.,PART.


COMPANY PROFILE


งานบริการติดตั้ง  แก้ไขปรับปรุง  ออกแบบ  ดูแลรักษา  และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ELECTRICAL INSTALLATION MIDIFICATION DESIGN AND MAINTENANCE

       สถานที่ตั้ง                34/4 หมู่ 2 ต.บ้านค่าย  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
                 34/4 M. 2 T.BANKHAI A.BANKHAI RAYONG 21120
                                       Tel. 089-9391357 , 089-8325278   FAX : 038-642633
                                       Email : suwat_onplug@yahoo.co.th
                                       Email : nattkornk@hotmail.co.th


ข้อมูลโดยสังเขป
สถานที่ตั้ง
               Office           ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ เอ็นจิเนียริ่ง บ้านค่าย
เลขที่34/4 หมู่ 2 ต.บ้านค่าย  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120     
โทร: 089-9391357 , 089-8325278  แฟกซ์ : 038-642633
                                    Email : suwat_onplug@yahoo.co.th Email : nattkornk@hotmail.co.th
วันจดทะเบียน             วันที่  5 เมษายน  2549
ทุนจดทะเบียน                        400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ประเภทของการประกอบกิจการ
1.            งานระบบสายส่งและหม้อแปลง
-                   ออกแบบและติดตั้งระบบ Medium Volt System
-                   ออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
2.            งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน
-                   ออกแบบและติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
-                   งานติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน
-                   ออกแบบ, ติดตั้งและแก้ไข Instrument System
-                   ออกแบบ,ติดตั้งและแก้ไข Flow meter, Magnetic flow meter, Control valve และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน
-                   ออกแบบและติดตั้ง Inverter System and Soft start System
-                   ออกแบบติดตั้ง ระบบ Control and Automation System
-                   ออกแบบติดตั้ง ระบบ Close Loop and Open Loop
-                   งานระบบสายกราวด์
-                   งานระบบสายล่อฟ้า อาคารสูง
-                   Fire Alarm System
-                   Lighting System
-                   Hydraulic System
-                   Pneumatic System
-                   แก้ไข, ปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบ
-                   และงานไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท
3.                     รับให้คำปรึกษา  ออกแบบ  และแก้ไขระบบไฟฟ้าทุกชนิด
-                   รับให้คำปรึกษาทำแผนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
Reference
-                  SAIM YAMATO STEEL CO,.LTD. [SYS1]
-                  SAIM YAMATO STEEL CO,.LTD. [SYS2]
-                  SAIM STEEL CORD CO.,LTD
-                  BANGKOK CRYSTAL
-                  GLOW GROUP [ SPP3]
-                  BANGKOK POLYESTER
-                  NATIONAL PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
-                  SANYO KASEI [THAILAND]
-                  JFE FERRITE [THAILAND]
-                  OPALE  LACE CO.,LTD.
-                  NACHI TECHNOLOGY
-                  KOBELCO & MATERIAL COPPER TUBE
-                  ABRIC EASTERN INTERNATIONAL
-                  BRIDGESTONE NCR
-                  INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS (THAILAND) .LTD
-                  AND OTHER


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


089-8325278